kibiras

kibiras
1 kìbiras sm. ppr. pl. (3b) Plk, Vl, kibìras (2) smulki sausa šakelė, žabaras, virbas: Kìbirs yra virbas sudžiūvęs (šakelė eglės, kadugio, pušies) J. Atnešk kibirų̃ ugniai prakurti Ss. Vasarą malkų daug nereikia: pakiši porą saujų kibirų̃, ir verda jau Skr. Kur yra medžių, tai ir kibirų netrūksta Bgt. Eime, kibirų pasirinksma Kltn. Girioje prisigrėbė pilną vežimą kibirų̃ Sr. Puodai apibyrėję kibirais Žem. Iš kur bus ta šiluma – kibirais pasikūrenam Gdž. Malkų nėra anė kibiro Grš. Pasiieškok kibirė̃lių, bematant ugnį užkursi Brt. Jei tais kibìrais kūreni, jų daug reikia Jrb. Atnešk kibiriukų ugniai prakurti Erž. Kur užmynė kibirėlį, čia ugnužę kūrė JD774.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kibiras — ki̇̀biras dkt. Metali̇̀nis, plastmasi̇̀nis ki̇̀biras …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kibiras — 2 kibìras sm. (2) K, J, J.Jabl, NdŽ, Šv, Grdm, Vyž, Sg, Vvr; CII1086, R, MŽ, N indas vandeniui semti ir nešti iš šulinio: Pavasariais merginos išbėgdavo su kibirais prie šulinio ir klykdavo P.Cvir. Ji kibirais ėmė pilti ėdalą rš. Jau daugiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupilti — nupìlti, nùpila, nupylė K 1. tr. SD380,453, N nulieti (kiek skysčio): Nupyliau biškį nuo viršaus J. Nūpìlk nū gyvatės kokį lašą [degtinės] Užv. Tiek neišgersu – nupìlti reik Krš. Jos pienas nupìltas (grietinėlė nuo viršaus nulieta) Ėr. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čabar — čàbar m <G bra, N mn brovi> DEFINICIJA 1. veća drvena posuda s dvije uške, služi za pranje; banjica, škaf 2. rij. zast. kotlina, jezero FRAZEOLOGIJA doći u čabar, biti u čabru žarg. 1. pasti pod stečaj, ostati bez novca, naći se u velikoj… …   Hrvatski jezični portal

  • aptekti — aptèkti 1. intr. M, Š, NdŽ, FrnW apibėgti vandeniu ar kitu skysčiu, pasidaryti apsemtam: Vandenimi aptèks ledas J. Pavasarį muno bulbės aptẽko Šauk. Kur nebuvo aptẽkę, bulbės didelės Kv. Visi rūsiai aptẽko, nebturėsam nė vienos bulbės seklai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmušdinėti — 1. žr. atmušinėti 1: Jie atmušdinėjo pėstininkų ir kavalerijos atakas rš. 2. refl. žr. atmušinėti 3 (refl.): In audeklą atsimušdinėja muštuvai Trak. Medinis kibiras atsimušdinėjo į rentinį rš. 3. tr. atstumdinėti, atvarinėti atgal: Vėjas jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balbokas — sm. ms.: ^ Kalpokas balbokas į skylę įlindo (kibiras ir šulinys) LTR …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bitelė — 3 ×bitẽlė sf. (2) medinis indas be ąsų pienui laikyti, miltams nešioti, praustis, medinis kibiras: Praustis padėjau bitẽlę Krt. Eik su ta bitelè į šulnį vandens parnešti Dr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • buklotas — ×bùklotas sm. (1) apvalus medinis kibiras su dangčiu; plg. buklosas: Su bùklotu vežk pietus Lž. Vandens vežimui naudota buklotai: dideli mediniai kibirai su dangčiu rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • butas — bùtas sm. (2) 1. BBEz11,3, R, K, J gyvenamasis namas, troba, pirkia: Viduje miško stovėjo mažas bùtas Dkš. Tokiam bùtuo padirbti reikia geros kišenės Grg. Išpuolė iš tokio bùto Rmš. Pasilik sveika. Eik į butą LzP. Susisprengiau tam sykiuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”